Aktualności

Blockchain Oracle: czym jest i jak działa?

Nazwą Oracle nazywamy zewnętrze usługi, których celem jes połączeniem deterministycznego łańcucha bloków z danymi, które nie znajdują się w łańcuchu. To, że blockchain jest deterministyczny oznacza, że po powtórzeniu tej samej operacji na innym węźle…

Read more