Aktualności

Niemcy pozwalają na emisję cyfrowych papierów wartościowych

Niemcy jak wiadomo są państwem rozwoju i technologii. Tak samo chcą być nowocześni w kwestii kryptowalut. W rządzie w poprzednim tygodniu została przyjęta ustawa zezwalająca na wykorzystanie technologii blockchain w obrocie papierami wartościowymi.

Według Minister Finansów, a także Minister Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów, nowa ustawa pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i zwiększy pewność prawa w tym specyficznym obszarze, który cały czas się zmienia. Ustawa ta bowiem umożliwia emisję papierów wartościowych wyłącznie drogą elektroniczną. Według Olafa Scholaza, przejście na wersję elektroniczną pozwoli na zwiększenie efektywności obrotów:

„Elektroniczne papiery wartościowe zmniejszają koszty i wymiar pracy administracyjnej. Ustawa wprowadza ważną cyfrową innowację na niemiecki rynek kapitałowy”.

Zachęcanie do inwestycji w Niemcy

Celem Ministra Finansów jest zachęcenie inwestorów do inwestowania w rozwój Niemiec. Sądzi, że pozwoli na to właśnie obrót elektroniczny:

„Dostosowanie istniejących ram prawnych dotyczących papierów wartościowych do innowacyjnych technologii, w szczególności technologii blockchain, służy wzmocnieniu Niemiec jako lokalizacji biznesowej oraz zwiększeniu przejrzystości, integralności rynku i ochrony inwestorów”.

Pierwsze przesłanki na temat rozwoju kryptowalut u naszego zachodniego sąsiada mogliśmy zaobserwować już w marcu, kiedy Centralny organ nadzoru finansowego opublikował wytyczne, które klasyfikują kryptowaluty jako instrumenty finansowe. Jest to dobra droga do tego, żeby wszystkie aktywa cyfrowe były uważanie jako instrumenty finansowe. W prasie opisali kryptowaluty w następujący sposób:

„Cyfrowa reprezentacja wartości, która nie została wyemitowana ani zagwarantowana przez żaden bank centralny lub organ publiczny i niekoniecznie jest powiązana z walutą określoną przez prawo i która nie ma prawnego statusu waluty lub pieniędzy, ale jest akceptowana jako środek wymiany przez osoby fizyczne lub prawne i może być przesyłana, przechowywana i sprzedawana drogą elektroniczną”.

Na naszych oczach dzieje się historia. Z każdym rokiem kryptowaluty są bliżej zawojowania świata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *