Aktualności

Blockchain Oracle: czym jest i jak działa?

Nazwą Oracle nazywamy zewnętrze usługi, których celem jes połączeniem deterministycznego łańcucha bloków z danymi, które nie znajdują się w łańcuchu. To, że blockchain jest deterministyczny oznacza, że po powtórzeniu tej samej operacji na innym węźle da taki sam rezultat, nie ważne kiedy wykonamy taką operację. Gdybyśmy dodali możliwość wywoływana zapytań do API, wiązałoby się to z zdeprecjonowanie, zhakowaniem lub uszkodzeniem źródła. Z tego powodu transakcje byłyby niemożliwe do weryfikacji. Rozwiązaniem tego problemu, czyli łączenia bloków z danymi z zewnątrz jest Blockchain Oracle. Usługa ta pozwala na wprowadzenie wszystkich danych poprzez transakcję zewnętrzną, dzięki temu jesteśmy pewni, że w łańcuchu znajduja się wszystkie potrzebne dane, jakie są wymagane do weryfikacji. Trzeba pamiętać, że oracles to nie są bazy danych i nie one odpowiadają za ich dostarczanie. Usługi te tylko pobierają i weryfikują zewnętrzne dane i jeśli wynik będzie taki sam jak łańcuch pierwotny, to wysyłają te informacje do inteligentnych kontraktów, co skutkuje zmianą stanu w łańcuchu bloków.

Jaki jest problem z Oracle?

Tak jak pisaliśmy, nie możemy ingerować w łańcuch bloków, ponieważ mogłoby to zaowocować włamaniami. Lekiem i rozwiązaniem na to miało być Oracle. Jednak nikt nie powiedział, że nie możemy się włamać do Oracles. Jeśli Oracle zostanie zaatakowany, to w zagrożeniu jest także inteligentny kontrakt, który się na nim opiera. Rozwiązaniem tego problemu, zajmują się różne firmy, których celem jest stworzenie zdecentralizowanych i odpornych na fałszywe informacje rozwiązań Oracle. Celują w zwiększenie autentyczności, bezpieczeństwa i zaufania. Przykładem takiej firmy jest Chainlink. Jak mówi przedstawiciel firmy ich celem jest:

„zapewnienie niezawodnych, odpornych na manipulacje wejść i wyjść dla złożonych inteligentnych kontraktów na dowolnym łańcuchu bloków”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *